Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Meforta College
  Vluchtheuvellaan 4
  6671 DN Zetten
  T 0488 - 41 77 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

de school

 • Meforta College biedt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar.

De OG Heldringstichting biedt een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, het Meforta College heeft in deze nauwe samenwerking de functie van instellingsschool en bevindt zich op hetzelfde terrein, in Zetten. Daarnaast biedt Meforta College voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen uit de regio. ​

Onze school besteedt gericht aandacht aan Leren Leren en socia​​al-emotionele ontwikkeling. Daarbij sluiten we zo goed mogelijk aan bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Leerlingen en medewerkers worden dagelijks uitgedaagd hun talenten en kunde te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen zijn: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking.​​ 


 

 
​​​​​

de school

:

Help (nieuw venster)