Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Meforta College
  Vluchtheuvellaan 4
  6671 DN Zetten
  T 0488 - 41 77 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

leerlingen

 • Op het Meforta college zitten rond de 125 leerlingen tussen de leeftijd van 12 tot 20 jaar.
Het intelligentieniveau van de leerlingen varieert van zeer moeilijk lerend tot bovengemiddeld lerend en soms hoogbegaafd niveau. Daarnaast is er sprake van psychosociale en gedrags problematiek. Sommige leerlingen combineren dat met een (vermoedelijke)  psychiatrische diagnose, andere leerlingen hebben zeer ernstige gedragsproblemen.
 
Onze leerlingen hebben gespecialiseerd onderwijs nodig, vaak in combinatie met een zorgarrangement op maat. Vaak is er sprake van een combinatie van gedrags- en psychiatrische problemen en (langdurige) onderwijsstagnatie, waardoor specialistisch onderwijs nodig is. Met de gespecialiseerde ondersteuning werken zij toe naar vervolgonderwijs of arbeid.​​​
 

leerlingen

:

Help (nieuw venster)