Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Meforta College
  Vluchtheuvellaan 4
  6671 DN Zetten
  T 0488 - 41 77 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons Onderwijs

 • Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning succesvol kan zijn in het onderwijs en de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten zoeken we samen naar een passende bestemming en leerweg daarnaartoe.

De basis voor ons werken is het bieden van een veilige, kleinschalige en betrouwbare leeromgeving, waarin leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen en er de ruimte is om te ontwikkelen. Iedere leerling is uniek. En het bieden van kansen op verdere ontplooiing van talenten staat centraal. Daarom wordt voor iedere leerling een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Aandachtspunten hierin zijn onder andere persoonlijke leerdoelen, sociale ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid​

Profielen

Meforta College biedt onderwijs va​​n vmbo tot vwo. Daarnaast bieden we specifiek arbeidsmarktgericht onderwijs in de vorm van Boris-trajecten. Ook bieden we mbo-trajecten als er sprake is van arbeidsgericht- of vervolgonderwijs.​

​In het VMBO (KB en TL) krijgen leerlingen theorie- en praktijkvakken zoals techniek, beeldende vorming, gym en consumptieve technieken. Ook is er aandacht voor studievaardigheden en sociale vaardigheden en Leren Leren. 

Op de havo of het vwo krijgen leerlingen theorievakken, studievaardigheden en socialevaardigheidstraining. Het lesprogramma wordt aangevuld met creatieve praktijkvakken en er is aandacht voor de leergebied​overstijgende kerndoelen.

Op het Meforta College is ook de mogelijkheid om een entree-opleiding te volgen in de sectoren: Entree assistent horeca, Entree houtbewerking, Assistent opleiding Groen, Entree logistiek (in ontwikkeling). Leerlingen krijgen theorie- en praktijkvakken, waarbij het programma zo veel mogelijk aansluit bij het regulier onderwijs.

In het arbeidsmarktgerichte onderwijs bieden we theorielessen in rekenen, Nederlands, burgerschap, sociale vaardigheid en de theorie van de sector die de leerling gekozen heeft. De leerlingen kunnen bewijsstukken behalen voor Nederlands, burgerschap, StruX en rekenen. Daarnaast kunnen ze certificaten halen voor de vakken hout, groen, logistiek en horeca. De praktijklessen bestaan uit gym en de sector die de leerling gekozen heeft.


Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)