Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Meforta College
  Vluchtheuvellaan 4
  6671 DN Zetten
  T 0488 - 41 77 00
   
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

samenwerking

 • We werken intensief samen met ouders, voogden, de OG Heldringstichting en verschillende vormen van ambulante jeugd-hulp verlening.

Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Om dat te bereiken werken we volgens het principe Eén kind – Eén plan (EKEP). Dat betekent dat alle betrokkenen op school, in de thuissituatie en eventuele jeugdhulp aan één gezamenlijk plan werken​.

Ook op andere gebieden werkt onze school samen met partners. Denk aan de leerplichtambtenaar, reclassering, maatschappelijk werk, sociale wijkteams en de wijkagent. ​

 

samenwerking

:

Help (nieuw venster)